Om Kunsterinnen

CV

Anne Stokker Sagen, født 1960 er bosatt i Gjerdrum kommune. Hun har fullført 3 år ved Oslo kunstfagskole og viser her et utvalg av arbeider fra denne perioden og frem til i dag.
Utdannelse:
Atelier – Veiledning ved Markus Brendmoe 2017-2022
Atelier – Veiledning ved Dang van Ty 2014-2017
Grafikk – Internasjonale kurs ved Kusthøyskolen i Holbæk v/Julia Farrer 2011-2012
Grafikk – Grafikkurs ved Morten Magnus 1986
Videreutdanning i Billedterapi (Høgskolen i Oslo) 2007-2009
3 årig Oslo Kunstfagskole  NISS 2002-05
HIAK-Helsesøster  1993-94
Aker-Sykepleierhøyskole 1982-85

Faste Utstillinger:
Kringler Gjestegård

Utstillinger:
Østlandsutstillingen 2015 Kiel Tyskland januar-mars 2016
Østlandsutstillingen 2015 Oslo juni-juli 2015
Lions Kunstutstillingen Nordstrand 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
Gjerdrum Kommune, Fjøsloftet Sandum 2014, 2013, 2012, 2011
Romeriksutstillingen, Ullensaker, Lørenskog og Nes kunstforening 2022, 2019,2016, 2015, 2014, 2011, 2005, 2003, 1989, 1988, 1984, 1982
Brunvall gård Stavern 2011
Galleri Eikelunden Oslo 2012
Felles utstilling i Nes kunstforening 2009- «9 kvinner i Galleriet»
Utstilling Galleri Eikeberg Gjerdrum 2010, 2007.
Utstilling Gjeri meieri 2007
Utstilling Jessum stasjon Ullensaker 2006

Galleri Eikeberg Gjerdrum, Utstilling sammen med Simon Flem Devold 2005
Fellesutstilling i Export Finans Oslo 1999, 2002, 2003
Fellesutstilling Ullensaker Kunstforening, 2001
Separatutstilling  Gjermå E- Verk, Ullensaker Kunstforening 1996-97
Fellesutstilling Jevnaker Rådhus, 1988

Innkjøpt:
Plantax AS 2016 Utsmykning Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
Plantax AS 2011
Huser entrepenør 2009
Oslo Kunstfagskole/NISS 2005
Norsk Sykepleierforbund 2005
Ullensaker Menighetsråd, 1999
Utsmykning:  Solar, Gardermoen næringspark 2004
Tannhelsetjenesten, øvre Romerike, 2003
Lillestrøm-klinikken, voksenpsykiatri, 1998
Kringler Gjestegård 2002, 2009
Jessheim-klinikken, Voksenpsykiatri, 2001
Gjerdrum kommune 1985, 1988, 1989, 2003, 2006, 2007
Illustrasjon av informasjonsmateriale for helseavd. Skedsmo kommune 2007.
Illustrasjon av kultur-og fornminnekatalog for Gjerdrum Kommune, 1996

Medeier:
Verkstedene Gjeri Meieri -Galleri Råmelken 2001-2004

Jurierte utstillinger:
Østlandsutstillingen 2015-2016
Romeriksutstillingen: Ullensaker, Lørenskog og Nes kunstforening 2022, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2011, 2005, 2003, 1989, 1988, 1984, 1982.